Stress beter de baas

stress beter de baas!

Overmatige en langdurige stress kan je welzijn en gezondheid in negatieve zin beïnvloeden. Kijk maar eens naar de wetenschappelijke artikelen die daarover geschreven zijn. Maar hoe word je die stress beter de baas?

Allereerst kan een gerichte analyse je helpen om inzicht te krijgen in de aard, de ernst en impact van je klachten; zowel in fysieke en emotionele zin. Zo’n analyse maakt tegelijk helder wat passende interventies zijn om die stress aan te pakken. In mijn praktijk bied ik twee manieren aan om inzicht te krijgen in de mate en oorzaken van overmatige spanning: een beknopte en een uitgebreide analyse. Daarnaast kan ik je behandelen, bijvoorbeeld met acupunctuur, bioresonantie of coaching.

BEKNOPTE ANALYSE
Met behulp van een gesprek en een analyse met een systeem dat de sterkte en achtergronden van stress in beeld brengt, krijgen we samen een behoorlijk goed zicht op de ernst van de situatie, de mogelijke oorzaken en de impact die het heeft op je leven en werk. Samen gaan we na wat je kunt ondernemen om het stressniveau te verlagen. Zo’n analyse vergt ca 1,5 uur. 

UITGEBREIDE ANALYSE
De uitgebreide stressanalyse is aanmerkelijk diepgaander. Deze kan uit verschillende onderdelen, te weten:

Psychologische test
Door middel van één of twee psychologische testen (geïnterpreteerd door een Psycholoog NIP) kijken we naar jouw persoon, stabiliteit én de manier waarop je met stressvolle situaties en problemen omgaat. Zo’n onderzoek geeft al een eerste indicatie van de ernst én de invalshoeken om die aan te pakken.

Interview
In een gesprek gaan we nader in op de uitkomsten van de test, de stress en stressklachten die je ervaart. Daarbij letten we ook op jouw manier van werken, leefstijl en gezondheid.

Aanvullende stressmeting
In veel gevallen doen wij vervolgens ook een extra stressmeting. Deze meting geeft vaak een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de mate en ernst van de stress-gerelateerde klachten? Zijn deze van tijdelijke aard of al lang aanwezig?
  • Wat zijn oorzaken? Eis je te veel van jezelf? Ben je te perfectionistisch? Draai je op je kracht of alleen op je doorzettingsvermogen?
  • Hoe flexibel ben je nog? Hoeveel incasseringsvermogen heb je nog?
  • Wat zijn de effecten op je hart?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen?

Advies, behandeling en begeleiding
Op basis van de verzamelde gegevens kan ik je en gericht advies geven over de beste manier om de stress en negatieve gevolgen daarvan aan te pakken.
In veel gevallen kun je zelf al veel doen om overmatige stress en daarmee verwante klachten aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan ontspanningsoefeningen, de aanpak van piekergedrag en dergelijke.
Maar ik kan je ook behandelen en coachen. Zo kun je via acupunctuur en bioresonantie meer rust in je “systeem” krijgen. Ook kan ik je helpen hoe je ánders om kunt gaan met je werk of gezinssituatie.