Lidmaatschappen en klachten

Ik ben lid van de LVNT, een beroepsvereniging van natuurgeneeskundig therapeuten met een of meer door de LVNT erkende en afgeronde opleidingen op het gebied van de Natuurgeneeskunde (HBO-niveau). Daarnaast kent de vereniging een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.

Daarnaast ben ik ingeschreven bij de RBCZ, een kwaliteitsregister van holistisch werkende complementaire therapeuten, dat strenge eisen stelt aan de opleiding, bijscholing en andere kwaliteitseisen.

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire zorg samen met de cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Stichting Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg heeft opgericht.

Wanneer je over mij of mijn behandeling een klacht hebt hoor ik dat uiteraard graag eerst zelf. Ik ga ervan uit dat wij altijd tot een oplossing komen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan heb je als cliënt altijd het recht om een officiële klacht in te dienen.

De LVNT heeft hiervoor een klachtenfunctionaris aangesteld om bij een klacht vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie klagers te voorzien van informatie, advies en bijstand teneinde (intern en/of extern) een klacht in te kunnen dienen en die klagers en beklaagden begeleidt bij het (zo mogelijk) oplossen van problemen en/of herstel van de relatie. De persoon waar u zich dan toe kunt wenden is Mariska Gieskes. Zij kan u verdere informatie geven over de procedure.