Mijn logo

De dans van Mercurius en Venus
De dans van Mercurius en Venus

Planeten bewegen zich volgens vaste, veelal cirkel- of ellipsvormige patronen in de ruimte. Wanneer je de banen van twee planeten uit eenzelfde stelsel in kaart brengt, ontstaat een sierlijk patroon; een zwierige dans, waarbij de partners soms elkaars beweging volgen, hun pad zich af en toe kruist, om vervolgens weer hun eigen weg te gaan.
Het is een cyclisch proces, waarbij alles draait om evenwicht en balans.

Dit proces is kenmerkend voor wat er in mijn praktijk gebeurt.

Mijn logo verbeeldt “de dans van de planeten Venus en Mercurius”.
Samen creëren ze niet alleen een prachtig patroon, maar vormen ze ook een ideaal paar.

Venus staat voor liefde, gevoel, harmonie, je vermogen tot geven en nemen, vriendschap en partnerrelatie. Maar ze betekent ook verleiding, het vermogen om je over te geven, begeerte, verlangen naar vereniging, verbinding en versmelting. Ze staat voor schoonheidsbeleving en kunstzinnige interesse en talenten, voor een optimaal gebruik van zintuigen: horen, ruiken, voelen, proeven en zien.

Mercurius staat voor verstand en intellect, combinatievermogen, taal, communicatie, bemiddeling, overdracht, tactiek, bedrevenheid, mentale beweeglijkheid, oriëntatievermogen, analytisch en logisch denken, de wijze waarop je oordeelt en beslist. Mercurius is de bemiddelaar tussen het bewustzijn en het onbewuste, je denkvermogen dat ervoor zorgt dat je de beelden van het onbewuste bijv. in dromen kunt herkennen en begrijpen. De taal expressie, nieuwsgierigheid, weetgierigheid en de wil, ijver en capaciteit om te leren.