Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, inzichten en achtergronden. We beschrijven ze hier in het kort. Let wel: het is een uiterst eenvoudige weergave.

Trilling

Een eerste belangrijk uitgangspunt van de bioresonantie is dat elke orgaan een trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Die trillingsfrequentie kan verstoord zijn bij ziekte, maar kan ook weer hersteld worden door de juiste trilling “toe te dienen”. De apparatuur die wij daarvoor gebruiken kan verstoringen opsporen én herstellen.

Zelfregulatie

Vanuit de bioresonantie gezien bezitten elke mens en elk lichaam een sterk zelfgenezend en zelfregulerend vermogen, een van de belangrijkste achtergronden en uitgangspunten. Denk bijvoorbeeld aan een wondje dat geneest, zweet als afkoelingsmechanisme wanneer het lichaam te heet wordt, de verhoogde hartslag wanneer je hardloopt, die ervoor zorgt dat zuurstofrijk bloed terecht komt op plaatsen waar dat nodig is. Dat zelfregulerend mechanisme kan echter op allerlei manieren verstoord worden, soms wel zo ernstig dat het lichaam niet meer in staat is om zichzelf weer in balans te brengen. In zo’n geval zijn soms middelen nodig (vitaminen, mineralen e.d.), maar kan ook bioresonantie zijn diensten bewijzen.

stemvorken

Resonantie

Wanneer je twee stemvorken in elkaars nabijheid zet, en je brengt de ene in trilling, dan zal de andere spontaan op dezelfde frequentie gaan meetrillen. Ze gaan dan met elkaar resoneren. We kennen dat verschijnsel ook wanneer meerdere mensen bij elkaar zijn. Samen kun je in eenzelfde stemming komen doordat je samen door iets of elkaar “geraakt” wordt. Misschien ken je wel het verschijnsel dat, wanneer een groep mensen gevraagd wordt om spontaan een toon te zingen of te neuriën, er meestal vanzelf een mooi klinkend akkoord ontstaat.
Wanneer éen of meer systemen (maar ook mensen) door zo’n trilling geraakt worden versterkt deze zich vaak nog eens extra. Maar ook op moleculair niveau geldt een dergelijke beïnvloeding. Een bioresonantiesysteem kan dergelijke trillingen overdragen op mens en dier. Dat gaat op een uiterst subtiele manier.

Informatieoverdracht

De beïnvloeding van de ene persoon of het ene systeem op de ander kan nog subtieler zijn. Denk maar aan het kind dat feilloos aanvoelt of iemand haar of hem “ziet zitten”; of het gevoel dat je krijgt bij een bepaalde situatie of ontmoeting. Woorden kunnen “dodelijk” zijn, maar ook zonder dat er iets gezegd wordt kan een situatie of persoon iemand sterk beïnvloeden. Ook emoties hebben aparte frequenties. De emoties van de ene persoon kunnen ook op die manier de ander raken.

Correctie door coherente trilling

Vanuit de bioresonantie veronderstelt men dat een verstoord systeem door correcte (men spreekt in dit geval van “coherente”) trillingen weer in een “gezonde” trilling kan worden gebracht. Dat is wat een bioresonantiesysteem in wezen doet.

Lichaam en geest vormen één geheel

Een laatste belangrijke achtergrond is het gegeven dat vanuit de bioresonantie én de Chinese geneeskunde gezien lichaam en geest onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. Neem een simpel voorbeeld als buik- of hoofdpijn. Van pijn kun je chagrijnig en gespannen worden; maar spanning kan op zijn beurt ook weer leiden tot hoofd- of buikpijn. Bij een bioresonantieconsult worden de belangrijkste achtergronden opgespoord en behandeld.

MEER WETEN?? Er is veel interessante literatuur over deze onderwerpen. Ik noem enkele boeken:

  • Nico Westerman (arts): : Bio-energie; de potentie van niet-reguliere geneeskunde
  • Richard Gerber: Handboek Energetische Geneeskunde
  • Hans Andeweg: Scheppend leven; over de grondbeginselen van energetisch beheer
  • Robert E. Becker: The body electric (geeft inzicht in het lichaam als elektrisch systeem)