Onderzoek toont aan dat acupunctuur de lichamelijke en emotionele symptomen bij kanker en de behandeling ervan veilig en significant kan verlichten. Mensen met kanker ervaren vaak pijn, of die nu gerelateerd is aan de tumor of aan de bijwerkingen van de behandeling. Er zijn echter nog veel meer klachten die kunnen optreden, zoals:
– angst en depressie
– perifere neuropathie
– misselijkheid en braken door chemotherapie en operatie
– chronische vermoeidheid
– opvliegers
– droog gevoel in de mond; weinig speeksel
– lymfoedeem

Acupunctuur kan, zoals zowel door wetenschappelijk onderzoek als door veel praktijkervaringen duidelijk wordt, de pijn en ander hierboven genoemde symptomen effectief verlichten; zeker wanneer ook de reguliere pijnbestrijding niet helpt. Wat is er zoal mogelijk?

Managen van emoties

De boodschap dat je kanker hebt maakt veel gevoelens los. Het komt nogal eens voor dat je dan angstig of gestrest raakt en zelfs depressieve gevoelens krijgt. Acupunctuur kan die klachten verlichten en er ook helpen de angst vóór een operatie te verminderen.

Pijnmanagement

Acupunctuur is een bekend remedie tegen acute en chronische pijn. Denk bijvoorbeeld aan kiespijn en hoofdpijn. In toenemende mate wordt acupunctuur toegepast bij pijn die samenhangt met de behandelingen bij kanker. Zo kan ooracupunctuur helpen wanneer de normale pijnmedicatie onvoldoende effect heeft, en gewrichtspijn verminderen.

Neuropathie

Door chemotherapie kan er zenuwschade ontstaan, die dan weer als gevolg heeft dat de prikkelgeleiding wordt verstoord. Men noemt die “perifere neuropathie”. Mensen kunnen doof worden, tintelingen krijgen in de voeten of handen of hun gevoel verliezen. De eerste voorzichtige studies wijzen uit dat de toestand verbeterde bij meer dan de helft van de mensen die acupunctuur kregen.

Misselijkheid en braken

Chemotherapie, radiotherapie en operaties kunnen (al dan niet tijdelijk) misselijkheid en braakaanvallen veroorzaken. Het is gebleken dat deze door elektro-acupunctuur kunnen verminderen, en zelfs door alleen maar te drukken op specifieke acupunctuurpunten.

Vermoeidheid

De vermoeidheid die bij veel mensen met kanker tijdens of na de behandeling toeslaat is anders dan een gewone vermoeidheid. Hij is diffuser, neemt je helemaal in beslag en reageert niet of nauwelijks op rust of slaap. Die vermoeidheid kan ook geestelijk van aard zijn.
Naast een behandeling met naalden of een laser, kan het ook helpen om specifieke punten te drukken of te masseren.

Opvliegers

Opvliegers zijn een bekende bijwerking bij de behandeling van hormoonafhankelijke kankers, zoals borstkanker, eileider- of prostaatkanker. Er zijn onderzoeken die wijzen op een duidelijke vermindering van opvliegers bij mensen die acupunctuurbehandelingen kregen, terwijl andere studies een even sterk effect rapporteren wanneer de naalden buiten acupunctuurpunten worden geplaatst.

Droge mond (xerostomie)

Deze klacht treedt vaak op na operaties of radiotherapie bij hoofd- en halskanker. De speekselklieren kunnen daarbij beschadigd worden, maar mensen kunnen ook moeite krijgen met praten en slikken. Daarnaast kunnen ook tankproblemen ontstaan. Er bestaat omvangrijk bewijs dat acupunctuur xerostomie kan verlichten, zelfs bij mensen bij wie de medicatie niet werkt, en bij personen die er al maanden of jaren last van hebben.

Lymfoedeem

Als gevolg van het operatief verwijderen van de lymfeklieren in het oksel (bij borstkanker) kan zich vocht ophopen in de oksel en daarnaast zwelling in de arm veroorzaken. Recente studies wijzen niet alleen in de richting van een afname van de zwelling door acupunctuurbehandelingen, maar ook dat de effecten ervan langer aanhouden. Deze veelbelovende resultaten  moeten nog bevestigd worden in nieuwere studies.

Samengevat

Acupunctuur kan mogelijk een prima bijdrage leveren bij de vermindering van klachten die optreden bij de behandeling van kanker. Het is in ieder geval een optie om te overwegen. Ik neem samen met je de verschillende opties door en kan zo samen met jou een bij jouw persoon en klachten passende aanpak kiezen.